Back to Question Center
0

ສ້າງ url ທີ່ເປັນມິດທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບລະບົບພາສາຫຼາຍ - Semalt

1 answers:

ຂ້ອຍມີ url ນີ້ສໍາລັບລະບົບພາສາຫຼາຍໂດຍໃຊ້ php:

   http: // mydomain / <- default language english (en)
http: // mydomain / index. php? lang = de
http: // mydomain / index. php? lang = fr
http: // mydomain / index. php? lang = tr  

ຕອນນີ້, ສໍາລັບຫນ້າອື່ນຂ້ອຍມີ url ນີ້:

   http: // mydomain / article. php? id = xx <- ສະແດງລາຍະລະອຽດຂອງບົດຄວາມ
http: // mydomain / article - 1gbps windows vps remote. php? list = all <- ສະແດງບົດຄວາມຂອງເອກະສານ
http: // mydomain / gallery. php? id = xx
http: // mydomain / faq. php? id = xx
http: // mydomain / faq. php? list = all
http: // mydomain / contact. php  

ຕອນນີ້ຂ້ອຍຈໍາເປັນຕ້ອງສ້າງ url ທີ່ເຫມາະສົມກັບ seo ໂດຍໃຊ້ php ແລະ htaccess ເຊັ່ນນີ້:

ສໍາຫລັບດັດນີ:

   http: // mydomain / <- ສໍາຫລັບຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ
http: // mydomain / de /
http: // mydomain / fr /  

ສໍາລັບບົດຄວາມເຊັ່ນ: (ໂດເມນ / lang / id / title. html)

   http: // mydomain / de / articles / 22 / test. html  

ສໍາລັບຫນ້າ:

   http: // mydomain / de / contact. html  

ສໍາລັບການຮວບຮວມ:

   http: // mydomain / de / articles / listall. html  

ໃນ htaccess ຂ້ອຍຂຽນລະຫັດນີ້ສໍາລັບບົດຄວາມ:

   RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond% {REQUEST_FILENAME}! -f
RewriteCond% {REQUEST_FILENAME}! -d
RewriteRule articles / ([0-9] +) / ([A-Za-z0-9 -] +) /?. html $ articles. php? id = $ 1  

ແຕ່ນີ້ເຮັດວຽກສໍາລັບພາສາຫນຶ່ງບໍ່ແມ່ນພາສາຫຼາຍ. ເຮັດແນວໃດຂ້າພະເຈົ້າສາມາດສ້າງ seo url ທີ່ເປັນມິດສໍາລັບລະບົບພາສາຫຼາຍ?!

February 13, 2018